укладено 18 304 угод на сумму:
3
0
6
8
2
9
5
0
грн.

Загальні параметри
Термін (днів)Від 5 до 30 календарних днів
Мінімальна сума500 грн.
Максимальна сума
 • 5000 – для нових клієнтів, що звертаються вперше за отриманням кре-диту та для клієнтів, що мають прострочену заборгованість хоча б за одним з раніше отриманих кредитів та така заборгованість існує більше ніж 1 календарний день протягом останніх 3 місяців. Повторний клієнт: загальний строк користування попередніми кредитами - менше, ніж 7 днів.
 • 6000 - для повторних клієнтів:
  - кількість закритих кредитів: 1 та більше;
  - загальний строк користування попередніми кредитами - більше 6 днів;
  - останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 30 днів включно.
 • 8000 - для повторних клієнтів:
  - кількість закритих кредитів: 3 та більше;
  - загальний строк користування попередніми кредитами - більше 14 днів;
  - останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 30 днів включно.
 • 10000 - для повторних клієнтів:
  - кількість закритих кредитів: 5 та більше;
  - загальний строк користування попередніми кредитами - більше 29 днів;
  - останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 15 днів включно. <------>
ВалютаНаціональна валюта України - гривня
Вимоги до клієнтів
 • Постійна реєстрація на території України;
 • Вікові обмеження для всіх типів клієнтів: чол./жін. - від 18 до 65 років;
 • Активні користувачі інтернету з обов’язковою наявністю ІПН, платіжної картки, е-mail та мобільного телефону українського оператора.
Фінансові параметри
Разова комісія15% – для нових клієнтів, що звертаються вперше за отриманням кредиту та для клієнтів, що мають прострочену заборгованість хоча б за одним з раніше отриманих кредитів та така заборгованість існує більше ніж 1 календарний день протягом останніх 3 місяців; а також для повторних клієнтів, загальний строк користування попередніми кредитами - менше, ніж 7 днів.
10% - для всіх інших категорій повторних клієнтів.
Процентна ставка за користування кредитом, %
 • 5000 - 2% в день від початкової суми кредиту;
 • 6000 - 2% в день від початкової суми кредиту;
 • 8000 - 1,7% в день від початкової суми кредиту;
 • 10000 - 1,5% в день від початкової суми кредиту;
 1. Процентна ставка за користування кредитом (далі - Проценти) нараховується щоденно на початкову суму кредиту (повну початкову суму кредиту без врахування повернень).
 2. Проценти нараховуються в день видачі кредиту і далі за кожний день при відкритті відповідного календарного дня (станом на 00:00:01) за фактичну кількість днів протягом строку користування кредитом.
 3. Сплата Процентів за майбутні періоди не дозволяється
Умови видачі та погашення кредиту
Видача кредитуВидача кредиту здійснюється на картку Visa / MasterCard будь-якого українського банку шляхом переказу Visa Personal Payment або MasterCard MoneySend
Склад кредитної заборгованості
 1. Сума кредиту (в т.ч. сума Комісія);
 2. Проценти за користування кредитом (нараховується на початкову суму кредиту);
Черговість погашення кредитної заборгованості
 1. Прострочена сума Процентів;
 2. Прострочена сума кредиту;
 3. Строкова сума Процентів;
 4. Строкова сума кредиту.
Погашення кредитної заборгованості
 1. Строк погашення:
  планове погашення заборгованості здійснюється не пізніше дати закінчення строку кредиту.
 2. Проценти за користування кредитом (нараховується на початкову суму кредиту);
  Кредит погашається шляхом використання реквізитів платіжної картки через сайт ТОВ «КРЕДИТНІ ІНВЕСТИЦІЇ» або готівкою за вказаними в договорі реквізитами на поточний рахунок ТОВ «КРЕДИТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
 3. Момент погашення:
  Момент отримання позитивної відповіді емітента платіжної картки на авторизаційний запит по перерахуванню коштів з платіжної картки клієнта у віртуальному POS – терміналі або зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ «КРЕДИТНІ ІНВЕСТИЦІЇ».
 4. Мінімальна сума погашення - 50 грн
Пролонгація кредиту
Пролонгація кредиту
 1. Строк дії кредиту автоматично продовжується на первісно вибрану Пози-чальником кількість днів, у випадку, якщо по День повернення кредиту (включно) Позичальник здійснив оплату заборгованості по Кредитному до-говору (далі- Договір) на суму не менше суми процентів, що розраховані ви-ходячи з кількості днів, що встановлені Договором та передували (поспіль) Дню поверненню кредиту (включно).
 2. У випадку, якщо строк дії кредиту закінчився та не відбулася його чергова пролонгація, строк дії кредиту автоматично продовжується, на кількість днів, зазначених в Договорі в дату здійснення Позичальником оплати в повному обсязі заборгованості за процентами, що передбачені цим Дого-вором.
 3. Загальна кількість пролонгацій, що передбачені Договором, протягом всього строку дії Договору не може перевищувати 10 разів. Після кожної пролонгації строку дії кредиту, День повернення кредиту зазначається в Особистому кабінеті.
 4. При пролонгації розмір Процентної ставки на кожний наступний період кредиту не змінюється.

Інші умови
Інші умовиВ будь-який момент часу у клієнта може бути лише один діючий кредит.